Soulstice

Kwaliteit

Persoonlijk en professioneel

Als je voor mijn begeleiding kiest, ben ik er in de eerste plaats voor je als mens. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik je als professional een aantal kwaliteitswaarborgen kan bieden.

Aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Ik ben aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (lidmaatschapnummer 1907636). Het lidmaatschap van deze vereniging biedt jou als cliënt een aantal voordelen:

 1. Kwaliteitsbewaking. De VIV is een keurmerk in de complementaire gezondheidszorg dat eisen stelt aan:
  – Mijn vakinhoudelijke kwaliteiten
  – Beroepsethiek
  – Bij- en nascholing
  – Mijn praktijkvoering
 2. Ik committeer mij aan de statuten en reglementen van de VIV, zoals de ethische code en de praktijkcode. Mijn handelen is daarop toetsbaar.
 3. Ik heb een Klachtenprocedure conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Klik hier voor meer informatie.
 4. Ik hanteer de Algemene voorwaarden van de VIV.
 5. Ik heb verplicht een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.
 6. Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn mogelijk.

vergoeding

 

 

 

 Aangesloten bij RBCZ en TCZ

Ik ben aangesloten bij de stichting RBCZ (registratienummer 170533R). Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

De koepel stelt, net als de beroepsvereniging, hoge eisen aan mij als Registertherapeut BCZ®. De criteria zijn hier na te lezen. Via de stichting RBCZ ben ik onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Register therapeut RBCZ®TCZ

Aangesloten bij het NTI-NLP Gilde

Ik ben als gecertificeerd NLP Coach lid van het NTI-NLP Gilde. Gecertificeerde leden zijn in een uitgebreid traject getoetst en beoordeeld op hun houding, kennis en vakbekwaamheden. Lidmaatschap van het Gilde betekent:

 1. Commitment aan bij- en nascholing.
 2. Onderschrijving van de ethische code. Hierdoor wordt mijn handelen toetsbaar. De ethische code kun je hier inzien.
 3. Geschillenregeling: eventuele geschillen waar wij samen niet uitkomen, kunnen we voorleggen aan de Gilderaad.

NTI-NLP Gilde